Κεντρικά γραφεία, Εργαστήρια

Δ. Ζερβόπουλος ΑΒΕΕ.
Περιφ. Μετεώρων Αγία Τριάδα / Τ.Θ. 19
42200 Καλαμπάκα

Τηλ. : +30 2432 075466
Φαξ : +30 2432 024003

E-Mail:
Πληροφορίες: info@zervopoulos.com Γεν. Διευθυντής: dimitrios@zervopoulos.com

Ansprechspartner:
Γεν. Διευθυντής: Δημήτρης Ζερβόπουλος Οργάνωση: Κων/νος Παταβάλης Λογιστήριο: Δημήτρης Τρικάλης Έκθεση: Ελένη Ζερβόπουλου Πωλήσεις: Βάσω, Τάκης, Μπέμπος Πληροφορίες: Ντιάνα Εργαστήριο: πάνω απο 120 άτομα εκ των οποίων 50 ειδικευμένα στην αγιογραφία και ξυλογλυπτική.